Verlof

Is het door je werk niet mogelijk om in de schoolvakanties op vakantie te gaan? Of wil je verlof aanvragen in verband met bijzondere omstandigheden? Dan vraag je hier toestemming voor bij de schooldirecteur.

Er gelden een aantal strikte voorwaarden die vermeld staan op het aanvraagformulier van de gemeente Amsterdam. Het formulier moet 6 weken voor de betreffende verlofperiode worden ingeleverd bij de schooldirecteur. Bij meer dan 10 dagen verlof, legt de directeur het verzoek voor aan de leerplichtambtenaar.