Internationalisering

De Kindercampus is internationaal georiënteerd. Dit betekent dat we in het onderwijsaanbod benadrukken dat de manier waarop we in Nederland ons leven vormgeven niet de énige manier is. Daarom vieren we verschillende feesten en bekijken we de geschiedenis niet alleen vanuit een Westers perspectief. 
Kinderen beseffen door deze manier van onderwijs dat ze verbonden zijn met de rest van de wereld. Als je de Kindercampus verlaat ben je een echte wereldburger.
 

Taalvriendelijke school

De Kindercampus heeft het certificaat taalvriendelijke school. Een taalvriendelijke school betekent dat alle talen welkom zijn. We stimuleren het gebruik van de thuistalen. Meestal is er op de Kindercampus wel een kind of teamlid dat jouw thuistaal spreekt.

Onze leerlingen mogen op school hun thuistaal gebruiken. We maken ruimte voor de thuistalen als onderdeel van het leerproces. We moedigen alle leerlingen aan om hun hele taalrepertoire te ontwikkelen, inclusief dialecten en accenten. We bieden voor zover mogelijk instructie in de aanwezige thuistalen aan. Alle aanwezige thuistalen zijn zichtbaar in onze klaslokalen en we hebben een meertalige, Engels en Nederlandse bibliotheek. 

We bevorderen schriftelijke, mondelinge, gebaren- en alle andere vormen van communicatie om inclusie te stimuleren. Vanaf groep 1 spreken we zowel Nederlands als Engels met alle kinderen en vindt er onderwijs plaats in beide talen. Iedere medewerker spreekt in ieder geval Nederlands en Engels. Daarnaast spreken sommige teamleden ook Arabisch, Russisch, Roemeens, Frans of Oekraïens.