Zij instroom

Is je kind ouder dan 4 jaar en komt het van een andere school of uit het buitenland, dan geldt de zij-instroom procedure. Om iedereen een gelijke kans te geven volgen we voor het aannemen van zij-instromers een vaste procedure die je zelf eenvoudig start.

Om je kind als zij-instromer te kunnen voordragen, vragen we je om een mail te sturen naar ib[at]kcza.nl. We zullen dan nagaan of er plek is in de groep. Indien dat niet het geval is kunnen we je verzoek helaas niet in behandeling nemen. Je krijgt hierover in dat geval zo spoedig mogelijk bericht.

Als er wél plek is, gaan we onderzoeken of we kunnen bieden wat je kind nodig heeft.
Om dat vast te kunnen stellen moeten we met de school van herkomst over de onderwijsbehoefte van je kind kunnen spreken. Daarom vragen we je zo specifiek mogelijk de onderwijsbehoefte van je kind te omschrijven en vragen we toestemming om het volledige leerlingdossier van je kind in te mogen zien.

Indien we op basis van ons onderzoek tot de conclusie komen dat we je kind kunnen plaatsen, melden wij dat binnen 6 tot 10 weken. We maken daarna verdere afspraken.
Wanneer de conclusie van het onderzoek is dat we je kind niet kunnen plaatsen omdat we niet kunnen voorzien in zijn/haar onderwijsbehoefte, krijgt je daarvan eveneens schriftelijk bericht binnen 6 tot 10 weken. In dat bericht wordt ons besluit onderbouwd. Wij hebben vervolgens de (zorg)plicht om een school te vinden die je kind wel kan plaatsen.