Portfolio's

Op de Kindercampus werken we met portfolio’s in plaats van rapporten. Twee keer per jaar krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis en wordt er vervolgens een portfoliogesprek gevoerd met het kind, de ouders en de leerkracht.

 

Portfoliogesprek

Tijdens het portfoliogesprek spreken het kind, de ouders en de leerkracht over de ontwikkeling van het kind.
Een presentatie van het kind is daarbij het uitgangspunt. Vanzelfsprekend groeit de manier waarop een kind kan vertellen over zijn/haar ontwikkeling met de leeftijd mee en leert je kind steeds beter reflecteren. 

Naast terugkijken op de afgelopen periode wordt er ook vooruit gekeken. Waar wil je kind in de volgende periode aan werken? Naast het werk van je kind bevat het portfolio ook de feedback van de leerkracht.