Spel

Spel is heel belangrijk binnen OGO en dus ook op de Kindercampus. In rollenspel worden sociaal-culturele activiteiten nagebootst en leren kinderen daar spelenderwijs aan deel te nemen. 

 

De leerkrachten staan bij spel niet aan de zijlijn. Ze nemen deel aan het spel en proberen de kinderen binnen de spelactiviteit uit te dagen en hun spel te verrijken.

In de onderbouw van de basisschool (groep 1-4) ligt de nadruk op spel. In de bovenbouw ligt de focus meer op onderzoek. Waarbij onderzoeksvragen centraal staan. De leerkracht participeert in het onderzoek van het kind.