Onze school

Op de Kindercampus leren we van en met elkaar. Om te zijn wie je bent en te worden wat je kunt. 
Vanaf groep 3 werken we met met jaargroepen.

Onze leerlingen hebben samen meer dan 70 verschillende nationaliteiten. We zien die diversiteit als een verrijking. Ook ons team, dat bestaat 35 medewerkers, is zeer gevarieerd. Wat ons allemaal bindt is de liefde voor onderwijs en kinderen, het werken met thema’s en de aandacht voor taal en vreemde talen.

We geven Engels taalonderwijs vanaf groep 1 en hebben ook een eigen nieuwkomersgroep voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn: de WorldClass. 

We werken in een gezond en duurzaam gebouw met verschillende buitenruimtes die uitnodigen om te ontdekken en onderzoeken. Vanaf augustus 2025 hopen we op zo'n 100 meter van onze huidige school, een nog mooier schoolgebouw te openen dat ontworpen is door RAU Architecten.