Team

Wij hebben een gemengd team van pedagogisch medewerkers, leerkrachten, specialisten, ondersteunend personeel en managers. De kinderen, onze gezamenlijke visie op onderwijs, zorg en ontwikkeling zijn onze bindende factoren. Wij hebben verschillende achtergronden met verschillende ervaringen. Veel medewerkers zijn begonnen in verschillende banen voordat ze aan hun uiteindelijke beroepsopleiding begonnen. Alle medewerkers van Kindercampus hebben een weloverwogen keuze gemaakt om in deze organisatie te werken vanuit de gedachte dat ontdekkend leren en een breed educatief aanbod essentieel zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Ook voor de naschoolse activiteiten werken wij samen met specialisten.