BSO

Beste ouder/verzorger,

Welkom bij BSO Kindercampus Zuidas
Vol enthousiasme zijn wij bezig om onze BSO Kindercampus Zuidas op te zetten. Een BSO die straks onderdeel uitmaakt van ons toekomstige IKC. Wij streven ernaar om vanaf juni 2024 de eerste groep te kunnen opvangen. 

 

Over BSO Kindercampus Zuidas
Vanuit de school Kindercampus Zuidas willen we in een doorgaande lijn onderwijs en opvang bieden aan kinderen. 

Het is onze missie om een inspirerende en veilige omgeving te creëren waar kinderen kunnen groeien, leren en zichzelf kunnen zijn. We streven ernaar om een plek te zijn waar ieder kind wordt gewaardeerd en gerespecteerd, waar nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd, waar creativiteit wordt gestimuleerd en waar diversiteit wordt omarmd. Onze kernwaarden vormen de basis van alles wat we doen. We geloven in het belang van het aanmoedigen van nieuwsgierigheid, creativiteit en zelfvertrouwen bij kinderen, en we streven ernaar om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling op alle gebieden. Door te focussen op plezier, ontdekking en ontwikkeling, streven we ernaar om een positieve impact te hebben op het leven van elk kind dat bij ons wordt opgevangen. Dit alles in een doorgaande lijn met de school.

Om ons doel te bereiken willen we BSO Kindercampus Zuidas opstarten met in eerste instantie 16 kindplaatsen. De opvang zal gerealiseerd worden in een leeg lokaal van de school. We zullen bij het inrichten investeren in materialen die bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen. We willen ons inzetten voor een duurzame relatie met ouders en kinderen, waarbij open en transparante communicatie centraal staat.

Het pedagogisch beleidsplan van BSO Kindercampus Zuidas vormt de basis voor het pedagogisch handelen binnen onze buitenschoolse opvang en ligt in lijn met het pedagogisch beleid van de school. Dit plan beschrijft de visie, doelen en uitgangspunten die wij hanteren bij de opvoeding en begeleiding van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het vormt de leidraad voor onze pedagogisch medewerkers om een veilige, stimulerende en respectvolle omgeving te creëren waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en plezier kunnen hebben.
Binnenkort zullen we ons pedagogisch beleidsplan graag met je delen via onze website!


Locatie & opening 

Onze locatie is gevestigd in basisschool Kindercampus Zuidas aan de Antonio Vivaldistraat 15 te Amsterdam. Wij zullen starten met 1 verticale groep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Begin juni zullen we starten met max. 10 kinderen, omdat we één pedagogisch medewerker hebben. Bij de start zullen we eerst jongste kinderen opvangen die nog geen plek hebben bij een andere opvang. We hopen gedurende het jaar te kunnen uitbreiden. 

 

Inmiddels hebben we groenlicht en kunnen we vanaf 3 juni open! Ons Landelijke Register Kinderopvang (LRK) is: 290500680.

 

Openingstijden
Tijdens reguliere schooldagen:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (vrijdag in de toekomst) van 14.15-18.30 uur

 

Tijdens vakanties/ studiedagen en roostervrije dagen:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (vrijdag in de toekomst) van 7.30-18.30 uur
Wij zijn gesloten op alle algemeen erkende feestdagen.

Ons opvangpakket en tarief
Wij bieden een 51 weken pakket aan bestaande uit:

40 lesweken

11 vakantieweken

Wij bieden dit pakket aan tegen een uurtarief van 9,38 per uur.

Daarnaast is BSO Kindercampus Zuidas geopend tijdens studiedagen van de basisschool of wanneer er om andere redenen geen les wordt gegeven. Deze dagen zijn onderdeel van het totale opvangpakket.

Inschrijven en inschrijflink 
Ben je enthousiast geworden, heb je nog geen BSO opvang en ben je nog op zoek naar een leuke BSO voor je kind(eren)? Schrijf je dan in via deze link

Landelijk registratienummer: 290500680 (vanaf 3 juni te gebruiken)
Na de eerste inschrijfperiode zullen wij zo snel mogelijk contact met je opnemen of we een plek beschikbaar hebben.

Website
Via de website www.kindercampuszuidas.nl word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de BSO.

 

Contact/vragen
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, stel ze gerust via: bso[at]kcza.nl

 

Wij hopen je snel te mogen verwelkomen op onze BSO! Wij hebben er zin in!